AKO SI SADAŤ PRI OBCHODNÝCH ROKOVANIACH, PRACOVNÝCH STRETNUTIACH